assurance-tunnel
assurance-tunnel
assurance-tunnel
assurance-tunnel

Body and technology lab: Tehran open call • نسخۀ اول Crosstalk - تهران 1394: فراخوان همگانی
  این فراخوانی همگانی است برای دعوت از طراحان حرکت، رقصندگان، اجراگران، تکنسین های خلاق، طراحانِ صدا و تصویر و هنرمندان تجسمی، و کُدنویسان. از علاقمندان دعوت می کنیم در آزمایشگاهی، با هدف بررسی روش های همکاری میان بدن و تکنولوژی، شرکت کنند. افرادی که انتخاب می شوند برای دو هفته در فضایی مجهز (به ابزار ردیابیِ حرکت، سیستم های صوتی، پروجکتور و غیره) همکاری خواهند کرد تا تجربیاتی مشترک خلق کنند. این دو هفته به یک استودیوی درباز (Open Studio) ختم خواهد شد. این آزمایشگاه از بیستم تیرماه تا دوم مردادماه 1394 در تهران برقرار خواهد بود.
  برای درخواست دادن نیاز نیست که همین الان در همکاری با فردی دیگر باشید؛ می توانید با دیگر شرکت کنندگان همکاری کنید. هرچند، اگر همکارانی دارید، از آنها هم دعوت کنید که بیایند. 
  استودیو به این ابزارها مجهز خواهد بود: ابزار ردیابی حرکت، ، Kinect 1 and 2 ، دوربین فیلم برداری، Oculus Rift، پروجکتور و سیتسم صوتی به عنوان حداقلی اولیه؛ بسته به نیاز شرکت کنندگان این فهرست را می توان گسترش داد. 
  در این آزمایشگاه از راه بحث های گروهی، صحبت با سخنرانِ میهمان و استفاده از زمانِ آزاد استودیو (هر روز، 10 صبح تا 6 عصر) به روَندِ همکاری در گروه ها نگاه می کنیم. 
  ما از داوطلبان الزاماً انتظارِ یک ایده ی ناب نداریم، بلکه به دنبال میلی قوی برای خلق چیزی نو در همکاریِ با دیگران و تأمل روی روَندِ این همکاری هستیم. ما به ویژه از سازندگانِ جوان دعوت می کنیم که برای نام نویسی درخواست بفرستند.
  اگر با رسانه‌های (نا)پایدار کار می‌کنید، اگر با تعاملِ زنده، صوت، تصویر و بدن‌ها-بدن خودتان یا بدنِ رقصندگان- سروکار دارید، برای جزئیات بیشتر یا برای نام‌نویسی این لینک را دنبال کنید.

  https://goo.gl/tfysgl

  We are looking for choreographers, Dancers, Performers, creative technicians, sound artists, visual / video artists and coders to apply for an open lab for collaboration between body and technology to Exploring techniques. Successful Applicants will Collaborate for two months in a Nicely-Equipped space (motion tracking equipment, sound systems, Projectors and more) to create a series of Experiments Followed by an open studio. This lab will be held in Tehran from July 11th to July 24th, 2015. Follow the link for more details and to apply .

  You do not have to be in collaboration already to apply, you can work with other participants, (although if you are, invite your colleagues to apply as well).

  The studio will be equipped with motion tracking equipment (fast HD Infra-red), Oculus Rift, Kinect 1 and 2, video cameras, projectors and audio as a basic minimum, depending on the needs of the participants this can be expanded.

  This lab uses group discussion, guest presentations and free studio time (daily 10 am-6pm) to facilitate the process of collaboration.

  We are not just looking for a great application for the idea Combines the that's These two fields, but a desire to create something new with others and the wish to reflect on the that's process. We Encourage Especially young Makers to apply.

  If you work with (un) stable media, live interaction, audio, video, bodies, your body or dancers follow the link for more details or to apply.

  https://goo.gl/tfysg

  ee6d6d-facebook-post.png • both links send to application form in Farsi...a bit difficult to understand ;-) • @Maximortal  and anyone else who is looking at this. It is aimed at artists in Tehran and it does start in 3 weeks. I put this here as there is may be a few Isadora users in Iran (I did an izzy workshop there once) -I doubted we would get any interest from outside. I added the english text as then everybody else knows what it is when they see it on the forum (I thought it would be too weird to post only farsi).

  The lab is coming up very soon and is in Tehran, we have no resources to help bring people here or cover accommodation but if someone is interested in making the trip I can provide the application in english. If so please contact info@crosstalk-lab.com and you would be welcome to participate the same way as locals.

  Otherwise follow the project on facebook as we hope to make this event in the future and in other locations.

  Sorry for the confusion.

  Fred

  Let me know if you want more information.
  Fred

Log in to reply